Socialdemokratiskt forum rf

 

och Helsingfors svenska arbetarförening är stadens svenskspråkiga partiavdelningar.

 

Ordförande Topi Lappalainen, 044 979 1778, topilappalainen@yahoo.com
 

Sekreterare Thomas Micklin, 044 0300 576, thomas.micklin@pp.inet.fi

 

 

  

 

   

 

Uppdaterad 02.02.2017

 

 

 

 

 

 

Your site without ads:

Get JimdoPro!

Check out my new picture gallery
and my favourite links